Tandvårdsstöd

Allmänt Tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett bidrag som du kan använda till främst undersökningar och förebyggande tandvård.

Till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kr per år.

Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kr per år.

Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kr per år.

Särskilt Tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder, som exempelvis undersökning och tandrengöring.

Vid rätt till Särskilt Tandvårdsbidrag krävs intyg från din läkare.

Högkostnadsskydd

Kostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor betalar du själv. Sedan får du ersättning för

50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor

85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Ersättningen från Försäkringskassan beräknas inte utifrån det pris som tandläkaren tar utan från ett referenspris. Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för alla de åtgärder som ger rätt till ersättning från högkostnadsskyddet. I referenspriset ingår också kostnader för material.

Boka tid/återbud

Tandläkare Niclas Waldemahr med team:

Ring 0480-177 47

Specialisttandvård:

Ring 010-188 98 82

Eller använd vårt formulär för att boka tid eller lämna återbud!

Vad gäller ditt ärende

Kontakt    Tidsbokning      Återbud